فایل های صوتی کتاب‌های آلمانی انتشارات راین (دانلود مستقیم رایگان)

 

توجه: برای دانلود صوت ها لازم است نرم افزار باز کردن فایل زیپ شده (zip) را روی دستگاه خود داشته باشید. این نرم افزار را می توانید از اینجا نصب کنید: Android و IOS 

 

 

فایل‌های صوتی کتاب‌های واژه‌نامۀ MENSCHEN

 1. CD صوتی واژه نامۀ آلمانی فارسی Menschen A1
 2. CD صوتی واژه نامۀ آلمانی فارسی Menschen A2
 3. CD مکالمۀ زبان آلمانی بر اساس کتاب Menschen A1

 

 

فایل‌های صوتی کتاب‌های واژه‌نامۀ STARTEN WIR

 1. CD صوتی واژه نامۀ آلمانی فارسی Starten wir A1
 2. CD صوتی واژه نامۀ آلمانی فارسی Starten wir A2
 3. CD صوتی واژه نامۀ آلمانی فارسی  Starten wir B1

 

 

فایل‌های صوتی کتاب‌های نمونه آزمون GOETHE و ÖSD

 1. CD صوتی 650 لغت آزمون گوته مقطع A1 (ویرایش دوم، 1402،  چاپ پنجم و بالاتر)
 2. CD صوتی ده نمونه آزمون زبان آلمانی گوته مقطع A1
 3. CD صوتی ده نمونه آزمون زبان آلمانی ÖSD مقطع A1 (جدید)
 4. CD صوتی پنج نمونه آزمون زبان آلمانی گوته مقطع A2
 5. CD صوتی ده نمونه آزمون زبان آلمانی گوته/اُ.اِس.دِ Goethe/ÖSD مقطع B1
 6. CD صوتی Werkstatt B2 (ده نمونه آزمون گوته B2

 

فایل‌های صوتی کتاب‌های واژه‌نامۀ SICHER

توجه: فایل های صوتی مربوط به کتاب های واژه نامۀ آلمانی فارسی SICHER به دو دسته تقسیم می شوند: SICHER قدیمی و SICHER aktuell

 1. CD صوتی واژه نامۀ آلمانی فارسی SICHER B1   (تصویر کتاب چاپ 1401)
 2. CD صوتی واژه نامۀ آلمانی فارسی SICHER B2.1 (تصویر کتاب چاپ 1401)  بخش اول – بخش دوم
 3. CD صوتی واژه نامۀ آلمانی فارسی SICHER B22 (تصویر کتاب چاپ 1401)  بخش اول – بخش دوم
 4. CD صوتی واژه نامۀ آلمانی فارسی SICHER aktuell B2.1